więcej

Postanowienie Nr 99/2023 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 6 października 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Będkowie

Zgodnie z art. 386 § 5 (Dz.U. z 2022 r. poz.1277 i 2418 oraz z 2023 poz. 497), wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad.

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  09-10-2023 9:50

  Wprowadził:

  Grzegorz Gołębiowski

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  09-10-2023 9:51

  Wprowadził:

  Grzegorz Gołębiowski

 • Data modyfikacji

  09-10-2023 11:51

  Wprowadził:

  Grzegorz Gołębiowski

 • Data modyfikacji

  09-10-2023 11:52

  Wprowadził:

  Grzegorz Gołębiowski