• Zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Skierniewicach w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Skierniewicach w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I w sprawie podziału gmin/miast na stałe obwody głosowania
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II w sprawie podziału gmin/miast na stałe obwody głosowania
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania