• Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 19 września 2019 r. o przyjętym sprawozdaniu finansowym Komitetu Wyborczego Wyborców Razem Dla Olszowej Woli uczestniczącego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sadkowice przeprowadzonych w dniu 24 marca 2019 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 19 września 2019 r. o przyjętych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lipce Reymontowskie przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 19 września 2019 r. o przyjętych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Głuchów przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 18 września 2019 r. o przyjętych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rzeczyca przeprowadzonych w dniu 10 marca 2019 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 18 września 2019 r. o przyjętych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Czerniewice przeprowadzonych w dniu 31 marca 2019 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 12 września 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Nowy Kawęczyn przeprowadzonych w dniu 24 marca 2019 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 29 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców Pawła Majchrzyka uczestniczącego w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Rawa Mazowiecka przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 1 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rawa Mazowiecka zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 31 lipca 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Mniszków zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 10 lipca 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach ponownych do Rady Gminy Ujazd przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2019 r.