• Zmiana w składzie Rady Powiatu Opoczyńskiego - okręg wyborczy nr 1
    Zmiana w składzie Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego - okręg wyborczy Nr 2
  • Zmiana w składzie Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego - okręg wyborczy Nr 1
    Zmiana w składzie Rady Miasta Skierniewice - okręg wyborczy Nr 4
  • Zmiana w składzie Rady Miasta Skierniewice - okręg wyborczy Nr 2