• Wybory ponowne do Rady Gminy Ujazd w okręgu wyborczym Nr 2, Nr 9, Nr 11 zarządzone na dzień 7 kwietnia 2019 r.