Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mniszków w okręgu wyborczym nr 4 zarządzone na dzień 24 marca 2019 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 25 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Mniszków przeprowadzonych w dniu 24 marca 2019 r.>>>>pobierz

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 25 marca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mniszków przeprowadzonych w dniu 24 marca 2019 r.>>>>pobierz

Protokół z wyborów do Rady Gminy Mniszków sporządzony dnia 24 marca 2019r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Mniszkowie>>>>pobierz

Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnego>>>>pobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Mniszków>>>>pobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Mniszkowie>>>>pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 31 stycznia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Mniszków zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.>>>>pobierz

Druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego>>>>pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 31 stycznia 2019 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w Mniszkowie oraz Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 w Mniszkowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Mniszków, zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.>>>>pobierz

Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych>>>>pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 14 stycznia 2019 r.>>>>pobierz

Zarządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mniszków>>>>pobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Mniszków>>>>pobierz

Wzory dokumentów - Druki ustalone dla wyborów w związku z upływem kadencji 2014-2018 stosuje się po dokonaniu stosownych zmian redakcyjnych oraz zmian związanych z rodzajem wyborów, poprzez dodanie  wyrazów ,, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy…….. zarządzonych na dzień……….."

Rejestr zmian
  • Data utworzenia13-12-2018 11:27
    Wprowadził:Beata Broniarek
  • Data modyfikacji31-07-2019 13:44
    Wprowadził:Grzegorz Gołębiowski