Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rzeczyca w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 10 marca 2019 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 18 września 2019 r. o przyjętych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rzeczyca przeprowadzonych w dniu 10 marca 2019 r.>>>>pobierz

Załącznik do Komunikatu Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 18 września 2019 r.>>>>pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 14 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rzeczyca przeprowadzonych  w dniu 10 marca 2019 r.>>>>pobierz

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 11 marca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rzeczyca przeprowadzonych w dniu 10 marca 2019 r.>>>>pobierz

Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rzeczyca sporządzony dnia 10 marca 2019 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Rzeczycy>>>>pobierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rzeczycy z dnia 20 lutego 2019 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Rzeczyca bez głosowania>>>>pobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 24 stycznia 2019 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rzeczycy>>>>pobierz

Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych>>>>pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 28 grudnia 2018 r.>>>>pobierz

Zarządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rzeczyca>>>>pobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Rzeczyca>>>>pobierz

Wzory dokumentów - Druki ustalone dla wyborów w związku z upływem kadencji 2014-2018 stosuje się po dokonaniu stosownych zmian redakcyjnych oraz zmian związanych z rodzajem wyborów, poprzez dodanie  wyrazów ,, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy…….. zarządzonych na dzień……….."

Rejestr zmian
  • Data utworzenia13-12-2018 11:23
    Wprowadził:Beata Broniarek
  • Data modyfikacji19-09-2019 15:04
    Wprowadził:Grzegorz Gołębiowski