Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rawa Mazowiecka w okręgu wyborczym nr 13 zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 11 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Głuchów, Rady Gminy Lipce Reymontowskie, Rady Gminy Rawa Mazowiecka i Rady Miasta Rawa Mazowiecka zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r>>>>pobierz

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rawa Mazowiecka przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.>>>>pobierz

Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rawa Mazowiecka sporządzony dnia 10 lutego 2019 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Rawie Mazowieckiej>>>>pobierz

Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnego>>>>pobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rawa Mazowiecka>>>>pobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rawie Mazowieckiej>>>>pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 20 grudnia 2018 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 w Kurzeszynie oraz Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 w Kurzeszynie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rawa Mazowiecka, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.>>>>pobierz

Druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego>>>>pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 20 grudnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rawa Mazowiecka zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.>>>>pobierz

Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych>>>>pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 6 grudnia 2018 r.>>>>pobierz

Zarządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rawa Mazowiecka>>>>pobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Rawa Mazowiecka>>>>pobierz

Wzory dokumentów - Druki ustalone dla wyborów w związku z upływem kadencji 2014-2018 stosuje się po dokonaniu stosownych zmian redakcyjnych oraz zmian związanych z rodzajem wyborów, poprzez dodanie  wyrazów ,, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy…….. zarządzonych na dzień……….."

Rejestr zmian
  • Data utworzenia20-11-2018 9:50
    Wprowadził:Grzegorz Gołębiowski
  • Data modyfikacji01-08-2019 13:53
    Wprowadził:Grzegorz Gołębiowski