• Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 1 sierpnia 2019 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 1 sierpnia 2019 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 19 kwietnia 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Bez Podziałów uczestniczącego w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 16 kwietnia 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców Elżbiety Bąk uczestniczącego w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • Komunikat Komisarzy Wyborczych w Skierniewicach I i II z dnia 7 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie miejsca, czasu i terminu składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie miejsca, czasu i terminu składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.