• Informacje Komisarzy Wyborczych w Skierniewicach o przyznanych numerach zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
    Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych
  • Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarzy Wyborczych w Skierniewicach