• Zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Skierniewicach w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych