• Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Kowiesy
    Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy w Daszynie przed upływem kadencji
  • Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Żychlin przed upływem kadencji