• Zmiany w składzie Rady Powiatu w Kutnie Okręg wyborczy Nr 4
  Zmiany w składzie Rady Powiatu w Kutnie Okręg wyborczy Nr 5
 • Zmiany w składzie Rady Powiatu Łowickiego Okręg wyborczy Nr 2
  Zmiany w składzie Rady Miejskiej w Kutnie Okręg wyborczy Nr 1
 • Zmiany w składzie Rady Miejskiej w Kutnie Okręg wyborczy Nr 2
  Zmiany w składzie Rady Miejskiej w Łowiczu Okręg wyborczy Nr 1
 • Zmiany w składzie Rady Miasta Skierniewice Okręg wyborczy Nr 1
  Zmiany w składzie Rady Miasta Skierniewice Okręg wyborczy Nr 2
 • Zmiany w składzie Rady Miasta Skierniewice Okręg wyborczy Nr 4
  Zmiany w składzie Rady Powiatu Łowickiego Okręg wyborczy Nr 2