• Wybory uzupełniające - utworzenie komitetu wyborczego
    Wybory uzupełniające - zgłaszanie kandydatów do składu terytorialnej/obwodowej komisji wyborczej
  • Wybory uzupełniające - zgłaszanie list kandydatów na radnych
    Wybory uzupełniające - wzór sprawozdania finansowego