• Zestawienie wygaszonych mandatów
  Terminarze wyborów i referendów
 • Zestawienie wyników wyborów, referendów lokalnych
  Wzory formularzy dot. zgłaszania list kandydatów na radnych
 • Wzory formularzy dot. tworzenia komitetów wyborczych
  Wzory formularzy dot. zgłaszania osób do komisji wyborczych
 • Formularze dotyczące tworzenia Komitetów Wyborczych
  Formularze dotyczące zgłoszeń do Komisji Wyborczych
 • Wzory formularzy dot. zgłaszania kandydata na wójta
  Zgłaszanie kandydatów na wójta Gminy Daszyna