• Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach o terminie, sposobie i miejscu składania przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach uzupełniających do rad gmin sprawozdań finansowych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach o terminie, sposobie i miejscu składania przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast sprawozdań finansowych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Skierniewicach
 • Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
  Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do rad gmin na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Skierniewicach
  Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych