• Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych szczegółowe wykazy - kadencja 2006-2010
    Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych Wykaz komitetów wyborczych - kadencja 2006-2010
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji 2006-2010 oraz zasad udostępniania ich do wglądu
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach w sprawie czasu, miejsca i sposobu udostępniania sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne, sporządzone przez pełnomocnika inicjatora referendum lokalnego przeprowadzonego w dniu 6 lipca 2008 r. w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Skierniewice
  • Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych