• Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach w sprawie miejsca, czasu, terminu składania oraz udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
    Limity wydatków komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu przyjął Komisarz Wyborczy w Skierniewicach
  • Formularze sprawozdań finansowych Wybory Samorządowe 2010
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r. i 5 grudnia 2010r.