Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Cielądz przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:18-04-2016 11:00
    Wprowadził:Bartosz Goździk