Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach w sprawie miejsca, czasu i sposobu składania oraz udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających rad gmin w toku kadencji 2010-2014
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:18-04-2016 10:59
    Wprowadził:Bartosz Goździk