Komisarze wyborczy
  • Leszek Steć

    Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I

    Mieczysław Humka

    Komisarz Wyborczy w Skierniewicach II