• Wybory uzupełniające - wzór sprawozdania finansowego
    Wybory uzupełniające - zgłaszanie list kandydatów na radnych
  • Wybory uzupełniające - zgłaszanie kandydatów do składu terytorialnej/obwodowej komisji wyborczej