• Komunikat dot. sporządzania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze