• Wykaz komitetów, które złożyły zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
    Wykaz komitetów, którym Komisarz Wyborczy w Skierniewicach wydał postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego