• Zmiany w składach terytorialnych komisji wyborczych
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 22 września 2014. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych i informacja o podmiotach, które zgłosiły osoby wchodzące w ich skład
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach w sprawie losowania składów terytorialnych komisji wyborczych