• Adresy stron internetowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., które złożyły zawiadomienia o swoim utworzeniu Komisarzowi Wyborczemu w Skierniewicach
    Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  • Limity wydatków na kampanię wyborczą