• Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach w sprawie miejsca, czasu i terminu składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
    Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach Wykaz komitetów wyborczych zobowiązanych do złożenia sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania w związku z wyborami samorządowymi przeprowadzonymi w dniu 16 listopada 2014 r.
  • Komunikaty i wyjaśnienia Komisarza Wyborczego
    Postanowienie nr 3/2014 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 4 września 2014r. w sprawie podziału Powiatu Łęczyckiego na okręgi wyborcze
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie losowania numerów dla list kandydatów na radnych
    Komunikaty Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 18 października 2014r. o numerach list
  • Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie miejsca, czasu i terminu składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.