• Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach Wykaz komitetów wyborczych zobowiązanych do złożenia sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania w związku z wyborami samorządowymi przeprowadzonymi w dniu 16 listopada 2014 r.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach w sprawie miejsca, czasu i terminu składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 22 września 2014. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych i informacja o podmiotach, które zgłosiły osoby wchodzące w ich skład
  Zmiany w składach terytorialnych komisji wyborczych
 • Komunikaty i wyjaśnienia Komisarza Wyborczego
  Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie miejsca, czasu i terminu składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Adresy stron internetowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., które złożyły zawiadomienia o swoim utworzeniu Komisarzowi Wyborczemu w Skierniewicach
  Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
 • Limity wydatków na kampanię wyborczą