• Wybory ponowne do Rady Gminy Witonia w okręgu wyborczym nr 4 zarządzone na dzień 12 kwietnia 2015 r.