• Powierzenie pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II
  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY W DELEGATURZE KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W SKIERNIEWICACH
 • INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO W DELEGATURZE KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W SKIERNIEWICACH
  SPECJALISTA W DELEGATURZE KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W SKIERNIEWICACH
 • KSIĘGOWY W DELEGATURZE KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W SKIERNIEWICACH
  Powierzenie pełnienia funkcji komisarza wyborczego
 • Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I i Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie miejsca, czasu i terminu składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie miejsca, czasu i terminu składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.