• Zmiany w składach terytorialnych komisji wyborczych
    Informacje Komisarzy Wyborczych w Skierniewicach z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji