• Komisarz Wyborczy w Skierniewicach
  Katarzyna WESOŁOWSKA-ZBUDNIEWEK

  sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

  Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach,

  ul. Konstytucji 3 Maja 6, II piętro, pokój 233

  Telefon: (046) 833 23 68

  Fax: (046) 832 55 08

  Godziny dyżurów Komisarza Wyborczego:

  wtorek w godz. od 12.00 do 14.00

  adres e-mail: ski-biuro@kbw.gov.pl 

  Data powołania
  20.08.2013

  Data zakończenia kadencji
  20.08.2018

  Właściwość terytorialna

  powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, skierniewicki;

  miasto na prawach powiatu: Skierniewice.