• Zmiana w składzie Rady Powiatu Łowickiego - okręg wyborczy Nr 3
  Zmiana w składzie Rady Powiatu Łęczyckiego - okręg wyborczy Nr 1
 • Zmiany w składzie Rady Miasta Skierniewice - okręg wyborczy Nr 1
  Zmiana w składzie Rady Powiatu Łęczyckiego - okręg wyborczy Nr 3
 • Zmiana w składzie Rady Powiatu Łowickiego - okręg wyborczy Nr 1
  Zmiana w składzie Rady Powiatu Rawskiego - okręg wyborczy Nr 1
 • Zmiana w składzie Rady Powiatu w Kutnie - okręg wyborczy Nr 4
  Zmiana w składzie Rady Powiatu Rawskiego - okręg wyborczy Nr 2
 • Zmiana w składzie Rady Powiatu Rawskiego - okręg wyborczy Nr 4
  Zmiany w składzie Rady Miasta Skierniewice - okręg wyborczy Nr 2